วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
290
หมู่ที่
8
ตรอก/ซอย
ถนน
พัฒนพงษ์
ตำบล/แขวง
บ้านครัว
อำเภอ/เขต
บ้านหมอ
จังหวัด
สระบุรี
รหัสไปรษณีย์
18270
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-6281295
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
03-6283532
เว็บไซต์
www.tl.ac.th
อีเมล์
thaluang.cementhaianusorn@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2527
จำนวนห้องเรียน
100 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
120 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวิศาล เพ็ชรมุณี
อีเมล์
wisalpetmunee@gmail.com
ไลน์ ไอดี
wisal2515
วันที่สมัคร
13 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
411 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวิศาล เพ็ชรมุณี