วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
183
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สระบุรี-หล่มสัก
ตำบล/แขวง
พุขาม
อำเภอ/เขต
วิเชียรบุรี
จังหวัด
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์
67180
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-7117-3234 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4339-1157 ต่อ -
โทรสาร
03-6680114 ต่อ -
เว็บไซต์
อีเมล์
ptech51@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
16 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
300 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวสุมาลี เดชศรี
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางชุติกาญจน์ แก้วคง
อีเมล์
chutikan1705@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0843391157
วันที่สมัคร
17 มกราคม 2562
เปิดดู
316 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางชุติกาญจน์ แก้วคง