วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
601
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
บางพุทรา
อำเภอ/เขต
เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด
สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์
16000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-6511907
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
03-6511907
เว็บไซต์
www.sbatc.org
อีเมล์
p511907@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
24 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
12 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
167 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายประสงค์ มั่นสกุล
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวรัชพร ปานบุญ
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
796 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวรัชพร ปานบุญ