วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
21/23
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
-
ถนน
อู่ทอง
ตำบล/แขวง
ท่าวาสุกรี
อำเภอ/เขต
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์
13000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-5321202 ต่อ 13
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
03-5321163
เว็บไซต์
www.aba.ac.th
อีเมล์
lek_monchai@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2526
จำนวนห้องเรียน
13 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
15 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
260 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางทิพาพร สันติตรานนท์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์
อีเมล์
lek_monchai@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0892344561
วันที่สมัคร
7 มกราคม 2562
เปิดดู
1337 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์