วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ศรีเทพ
อำเภอ/เขต
ศรีเทพ
จังหวัด
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์
67170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
06-1793-6820
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Srithep005334@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
11 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
11 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
215 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายถาวร สอนจันทร์แดง
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายยุทธภิชัย พ่วงสายทอง
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
927 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายยุทธภิชัย พ่วงสายทอง