การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ได้จัดทำ
"โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ  ลานปฏิบัติธรรม วัดเขาลาน ตำบลวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ"
 

            
                         
              
                         
            
                            
           

              
                     
           


ภาพโดย : พระครูพิมลปัญญานุยุต, ดร.       เจ้าอาวาสวัดเขาลาน


  

 

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู