การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

งานจิตอาสา งานพัฒนาสังคม ทมป. น่ามอง น่าอยู่

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ให้ความสนใจกับความสะอาด ด้านสุขศึกษา จึงจัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ต่างๆ รอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาดตา น่ามอง 

และเป็นการส่งเสริมงานจิตอาสา เพื่อพัฒนาตัวนักเรียนสืบไป

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู