การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านสมจิต พศ. บุรีรัมย์ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านสมจิต พศ. บุรีรัมย์ 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านสมจิต พศ. บุรีรัมย์ 3 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านศาลา พศ. อุดรธานี 29 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดบุญยืน พศ. น่าน 26 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ชย.2 พศ. ชัยภูมิ 5 พฤษภาคม 2563
วัดสันติวัฒนาราม พศ. นครนายก 24 เมษายน 2563
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ พศ. อุดรธานี 20 เมษายน 2563
โรงเรียนบ้านคำไหล พศ. อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พศ. ขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2562
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู