การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต พศ. ฉะเชิงเทรา 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน พศ. หนองบัวลำภู 6 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านน้ำโจน พศ. พิษณุโลก 5 เมษายน 2564
โรงเรียนผาณิตวิทยา พศ. ฉะเชิงเทรา 5 เมษายน 2564
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พศ. นครปฐม 5 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) พศ. ฉะเชิงเทรา 31 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองหมี พศ. บุรีรัมย์ 15 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดสระข่อย พศ. ปราจีนบุรี 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว พศ. ปราจีนบุรี 9 มีนาคม 2564
บ้านควนหินแท่น พศ. พัทลุง 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านวนาหลวง พศ. แม่ฮ่องสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านพร้าว พศ. สระแก้ว 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา พศ. บุรีรัมย์ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านวังคูณ พศ. หนองบัวลำภู 15 กันยายน 2563
โคกล่ามผดุงวิทย์ พศ. กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม พศ. ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ พศ. กาญจนบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดินโส พศ. กาญจนบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม พศ. เชียงราย 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว พศ. มหาสารคาม 9 กันยายน 2563
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร พศ. สิงห์บุรี 1 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย พศ. บุรีรัมย์ 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านชาด พศ. อุดรธานี 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) พศ. ราชบุรี 29 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ พศ. อุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พศ. กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดวาส พศ. สงขลา 21 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังคูณ พศ. หนองบัวลำภู 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ พศ. น่าน 13 สิงหาคม 2563
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู