การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านคำไหล พศ. อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พศ. ขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2562
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู