การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก พศ. ชัยภูมิ 18 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดประสาทวิถี (มิตรภาพที่154) พศ. นครสวรรค์ 16 มิถุนายน 2564
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม พศ. กาฬสินธุ์ 12 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดท่าควาย พศ. พัทลุง 11 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดท่าควาย พศ. พัทลุง 11 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ พศ. อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านลำภู พศ. หนองบัวลำภู 8 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านวัดหลวง พศ. หนองคาย 3 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองคลอง พศ. ขอนแก่น 2 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ พศ. นครราชสีมา 31 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) พศ. นครปฐม 30 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ พศ. นครพนม 28 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พศ. นครปฐม 16 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดดอนยอ พศ. นครปฐม 15 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ พศ. เพชรบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ พศ. กาฬสินธุ์ 5 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านบัวแดง พศ. นครปฐม 5 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ พศ. ยโสธร 2 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม พศ. อ่างทอง 26 เมษายน 2564
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม พศ. อ่างทอง 26 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองสลัดได พศ. สุพรรณบุรี 26 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านโพนงาม พศ. มุกดาหาร 24 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดเขาวง พศ. นครสวรรค์ 23 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนงัว พศ. อุบลราชธานี 21 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดน้ำรัก(ประชาน้ำรัก) พศ. จันทบุรี 21 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านปะอาว พศ. อุบลราชธานี 20 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนสง่า พศ. ประจวบคีรีขันธ์ 19 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดคงคาวราราม พศ. ระยอง 12 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น พศ. อุทัยธานี 11 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต พศ. ฉะเชิงเทรา 7 เมษายน 2564
1 / 2
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู