การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วิธีการลงทะเบียนสถานศึกษาวิถีพุทธ
1. คลิกลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์
2. กรอกข้อมูลสถานศึกษาให้ครบถ้วน
3. เข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา
วิธีการประเมิน 29 ประการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู