การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

กรุงเทพมหานคร (กทม)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนวัดไผ่ตัน กทม. กรุงเทพมหานคร 2 เมษายน 2567
โรงเรียนวัดโคกเมรุ กทม. นครศรีธรรมราช 9 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กทม. สมุทรปราการ 8 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดสวนขัน กทม. นครศรีธรรมราช 13 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กทม. กำแพงเพชร 15 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดราชโอรส กทม. กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านเขานาใน กทม. สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2563
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กทม. สุรินทร์ 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด กทม. ขอนแก่น 11 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กทม. กำแพงเพชร 29 เมษายน 2563
โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง กทม. กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2563
โรงเรียนราชวินิต กทม. กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) กทม. กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2563
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม กทม. กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2562
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร กทม. ปทุมธานี 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดศาลาแดง กทม. กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ กทม. กรุงเทพมหานคร 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี กทม. กรุงเทพมหานคร 1 มิถุนายน 2562
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) กทม. กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2562
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู