การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  ได้กำหนดจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์  โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สวดมนต์ ทำสมาธิ ก่อนกลับบ้าน

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู