การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนวัดห้วงโสม กศน. ตราด 22 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กศน. ระยอง 10 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านมังกาล่า กศน. เชียงราย 20 พฤษภาคม 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน กศน. พะเยา 20 มกราคม 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร (กศน.อำเภอห้างฉัตร) กศน. ลำปาง 3 ตุลาคม 2562
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู