การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วิถีพอเพียง วิถีพ่อ วิถีชุมชน

โรงเรียนได้สร้างเสริม และปลูกผังคุณธรรม แบบวิถีพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง โดยการทำนา ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว ตามแบบวิถีของชุมชน รอบๆ โรงเรียน

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู