การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รร. สามัญเอกชน ศรีสะเกษ 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง กทม. กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2563
โรงเรียนราชวินิต กทม. กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2563
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ รร. สามัญเอกชน นครศรีธรรมราช 18 มีนาคม 2563
โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา รร. สามัญเอกชน ลำปาง 18 มีนาคม 2563
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) กทม. กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 10 มกราคม 2563
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา รร.การกุศลของวัด เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร รร. สามัญเอกชน ลำปาง 30 ตุลาคม 2562
วัลลภราษฎร์บำรุง รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร (กศน.อำเภอห้างฉัตร) กศน. ลำปาง 3 ตุลาคม 2562
โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ รร.วิถีพุทธ(อปท.) จันทบุรี 18 กันยายน 2562
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อปท. น่าน 11 กันยายน 2562
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา รร.การกุศลของวัด สุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562
อนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 6 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านปากโตน รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 28 สิงหาคม 2562
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม กทม. กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2562
รร.วัดเกิดการอุดม รร.การกุศลของวัด ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านโนนเชือก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำพูน 10 สิงหาคม 2562
โรงเรียนไทรน้อย กทม. นนทบุรี 7 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านคำไหล พศ. อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านแก่งยาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร กทม. ปทุมธานี 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สตูล 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 25 กรกฎาคม 2562
1 / 4
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู