การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 9 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านงาช้าง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านงาช้าง อปท. ชุมพร 7 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต พศ. ฉะเชิงเทรา 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน พศ. หนองบัวลำภู 6 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 5 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านน้ำโจน พศ. พิษณุโลก 5 เมษายน 2564
โรงเรียนผาณิตวิทยา พศ. ฉะเชิงเทรา 5 เมษายน 2564
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พศ. นครปฐม 5 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม อปท. กาฬสินธุ์ 5 เมษายน 2564
โ่รงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 5 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 2 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 1 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร) พศ. ฉะเชิงเทรา 31 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 23 มีนาคม 2564
วัดวิชิตธาราราม รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 18 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองแวง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 17 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองหมี พศ. บุรีรัมย์ 15 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านดงเมย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 11 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดสระข่อย พศ. ปราจีนบุรี 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านจ้อง รร.การกุศลของวัด เชียงราย 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว พศ. ปราจีนบุรี 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 9 มีนาคม 2564
บ้านควนหินแท่น พศ. พัทลุง 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนดวงวิภา รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านวนาหลวง พศ. แม่ฮ่องสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564
1 / 16
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู