การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก พศ. ชัยภูมิ 18 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 17 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดประสาทวิถี (มิตรภาพที่154) พศ. นครสวรรค์ 16 มิถุนายน 2564
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ รร. สามัญเอกชน ชัยภูมิ 16 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 15 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านดงเมย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม พศ. กาฬสินธุ์ 12 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดท่าควาย พศ. พัทลุง 11 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดท่าควาย พศ. พัทลุง 11 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กศน. ระยอง 10 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ พศ. อุบลราชธานี 9 มิถุนายน 2564
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ กทม. สมุทรปราการ 8 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านลำภู พศ. หนองบัวลำภู 8 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดวังไทร รร.การกุศลของวัด นครนายก 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวิจิตราพิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านวัดหลวง พศ. หนองคาย 3 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองคลอง พศ. ขอนแก่น 2 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ พศ. นครราชสีมา 31 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) พศ. นครปฐม 30 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านหมูม้น รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 30 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ พศ. นครพนม 28 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านน้ำพุ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 27 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านมังกาล่า กศน. เชียงราย 20 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านลำสนธิ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 20 พฤษภาคม 2564
บ้านแถววิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พระนครศรีอยุธยา 18 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ พศ. นครปฐม 16 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดดอนยอ พศ. นครปฐม 15 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนเพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 13 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 11 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ พศ. เพชรบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2564
1 / 18
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู