การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 พศ. สุรินทร์ 1 ตุลาคม 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี รร. สามัญเอกชน เชียงใหม่ 9 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านป่าหวาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 1 กันยายน 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สังกัดสพป.นครราชสีมาเขต 6 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 4 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ พศ. บึงกาฬ 1 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านอู่โลก รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 15 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนสตรีวรนาถ รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 5 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนบ้านควนปราง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านควนปราง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 30 มิถุนายน 2564
บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม อปท. เลย 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน พศ. อุดรธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี อปท. กำแพงเพชร 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 อปท. ยะลา 29 มิถุนายน 2564
วัดหลวงแพ่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 29 มิถุนายน 2564
วัดขนอนบ้านกรด พศ. พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม รร.วิถีพุทธ(อปท.) มหาสารคาม 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านสวนใน อปท. ตราด 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139 รร.วิถีพุทธ(อปท.) มหาสารคาม 28 มิถุนายน 2564
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย รร. สามัญเอกชน กาญจนบุรี 28 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม พศ. ชัยนาท 26 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านจิกลาด รร.วิถีพุทธ(อปท.) กำแพงเพชร 25 มิถุนายน 2564
1 / 19
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู