การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวันปีใหม่ 2565 (ทมป.)

สร้างส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิดใจ และการทำดี แสดงออกด้วยความรู้  ความสามารถของนักเรียนในทางที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จึงส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันปีใหม่ และวันคริสมาสต์ ขึ้น

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู