การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

จิดอาสาร่วมงานบุญออกพรรษา (เทวดาน้อย)

โรงเรียนท่ามะกาบุญสิริวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวัดเขาช่อง และประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน โดยร่วมบริจาคทรัพย์ แต่งกายเป็นเทวดาน้อย ในงานประเพณีออกพรรษาของวัดเขาช่อง

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู