การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 21 มกราคม 2564
โรงเรียนบ้านประทาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านหนองม่วง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 23 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดท่ามะขาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านจำปานวง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กองแป รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 14 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านประคอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) รร.วิถีพุทธ(อปท.) แพร่ 11 กันยายน 2563
บ้านท่ากกต้อง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บึงกาฬ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว รร.วิถีพุทธ(อปท.) ระนอง 10 กันยายน 2563
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 10 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าไหน่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 9 กันยายน 2563
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 9 กันยายน 2563
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตรุง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหลุบกุง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) พระนครศรีอยุธยา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองพระอุดม รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านบางหยี รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตากิ่ม รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านลุงม่วง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 2 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหนองแสง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อำนาจเจริญ 1 กันยายน 2563
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 1 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 1 กันยายน 2563
1 / 6
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู