การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 9 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านงาช้าง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 5 เมษายน 2564
โ่รงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 5 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 2 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 1 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 23 มีนาคม 2564
วัดวิชิตธาราราม รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 18 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองแวง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 17 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านดงเมย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 11 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 21 มกราคม 2564
โรงเรียนบ้านประทาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านหนองม่วง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 23 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดท่ามะขาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านจำปานวง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กองแป รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 14 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านประคอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) รร.วิถีพุทธ(อปท.) แพร่ 11 กันยายน 2563
บ้านท่ากกต้อง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บึงกาฬ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว รร.วิถีพุทธ(อปท.) ระนอง 10 กันยายน 2563
1 / 7
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู