การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 17 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 15 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านดงเมย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวิจิตราพิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหมูม้น รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 30 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านน้ำพุ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 27 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านลำสนธิ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 20 พฤษภาคม 2564
บ้านแถววิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พระนครศรีอยุธยา 18 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนเพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 13 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 11 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 1 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 1 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านสันติสุข รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 30 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านสันติสุข รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 30 เมษายน 2564
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 29 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดหูแร่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สงขลา 25 เมษายน 2564
โรงเรียนหนองโพนสูง รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 25 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี รร.วิถีพุทธ(อปท.) ร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านวังบูรพา รร.วิถีพุทธ(อปท.) สระแก้ว 23 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองคาย 22 เมษายน 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรปราการ 22 เมษายน 2564
โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครปฐม 21 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ร้อยเอ็ด 17 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนกลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 12 เมษายน 2564
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 9 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 8 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านงาช้าง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 5 เมษายน 2564
1 / 8
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู