การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สงขลา 5 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านท่าสี รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 4 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรปราการ 2 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพยอม รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 2 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ราชบุรี 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กระบี่ 29 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองโสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองโสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 26 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชัยภูมิ 21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 20 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค้อทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 17 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรสาคร 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา รร.วิถีพุทธ(อปท.) สระบุรี 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา รร.วิถีพุทธ(อปท.) สระบุรี 13 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 13 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครศรีธรรมราช 12 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 11 พฤษภาคม 2563
1 / 4
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู