การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนการกุศลของวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2563
โรงเรีียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 21 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ รร.การกุศลของวัด นครสวรรค์ 3 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา รร.การกุศลของวัด เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2562
วัลลภราษฎร์บำรุง รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา รร.การกุศลของวัด สุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562
รร.วัดเกิดการอุดม รร.การกุศลของวัด ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ รร.การกุศลของวัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 17 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 9 พฤษภาคม 2561
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 3 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 4 กรกฎาคม 2560
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู