การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนสามัญเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ รร. สามัญเอกชน ชัยภูมิ 16 มิถุนายน 2564
โรงเรียนดวงวิภา รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 15 กันยายน 2563
โรงเรียนวานิชวิทยา รร. สามัญเอกชน นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา รร. สามัญเอกชน เลย 24 มิถุนายน 2563
โรงเรียนนารายณ์วิทยา รร. สามัญเอกชน ลพบุรี 2 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม รร. สามัญเอกชน ปราจีนบุรี 27 เมษายน 2563
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี รร. สามัญเอกชน ยโสธร 21 เมษายน 2563
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รร. สามัญเอกชน ศรีสะเกษ 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 20 มีนาคม 2563
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ รร. สามัญเอกชน นครศรีธรรมราช 18 มีนาคม 2563
โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา รร. สามัญเอกชน ลำปาง 18 มีนาคม 2563
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร รร. สามัญเอกชน ลำปาง 30 ตุลาคม 2562
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 6 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รร. สามัญเอกชน ศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา รร. สามัญเอกชน กำแพงเพชร 24 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปะตงวิทยา รร. สามัญเอกชน จันทบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 3 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรผดุงเวียงไชย รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 24 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลนวพร รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนจงฮั้ว รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนยุวศึกษา รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา รร. สามัญเอกชน ระยอง 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา รร. สามัญเอกชน เพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2561
1 / 2
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู