การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม อปท. นครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านโนนท่อน อปท. ขอนแก่น 6 สิงหาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อปท. นครปฐม 14 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง อปท. พิษณุโลก 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อปท. พะเยา 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองเจริญ อปท. สระแก้ว 7 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ อปท. สมุทรสงคราม 2 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก อปท. นครสวรรค์ 1 มิถุนายน 2563
ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งสะเดา อปท. ปราจีนบุรี 1 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซ่พิสัย อปท. บึงกาฬ 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะสัง อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๓ อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา อปท. พะเยา 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาสร้อย อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคา อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาล้อ อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศพด.บ้านตุ๊กแก อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกควายใหญ่ อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเงิน อปท. สระแก้ว 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อปท. น่าน 27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างภูมิกาวาส อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลสารกิต อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชาลีลำพร อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดโชติการาม อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฮี อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร อปท. กระบี่ 25 พฤษภาคม 2563
1 / 5
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู