การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม อปท. เลย 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี อปท. กำแพงเพชร 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 อปท. ยะลา 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านสวนใน อปท. ตราด 29 มิถุนายน 2564
บ้านหนองบัวบาน อปท. อุดรธานี 23 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านงาช้าง อปท. ชุมพร 7 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม อปท. กาฬสินธุ์ 5 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก อปท. อุบลราชธานี 29 กันยายน 2563
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อปท. เชียงราย 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านละลม อปท. ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านนาซำแซง อปท. เลย 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านเมืองแฝก อปท. บุรีรัมย์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา อปท. แม่ฮ่องสอน 13 กันยายน 2563
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 อปท. นครราชสีมา 12 กันยายน 2563
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อปท. มหาสารคาม 11 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดงใหม่ อปท. แม่ฮ่องสอน 9 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตะเภา อปท. ศรีสะเกษ 8 กันยายน 2563
รร.บ้านหนองม่วน อปท. แม่ฮ่องสอน 8 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) อปท. พระนครศรีอยุธยา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านสถาน อปท. พะเยา 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อปท. ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2563
โรงเรียนชาติเฉลิม อปท. ระนอง 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านตานี อปท. สุรินทร์ 17 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม อปท. นครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านโนนท่อน อปท. ขอนแก่น 6 สิงหาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อปท. นครปฐม 14 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง อปท. พิษณุโลก 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อปท. พะเยา 12 มิถุนายน 2563
1 / 6
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู