การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 10 มกราคม 2563
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อปท. น่าน 11 กันยายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ อปท. สระแก้ว 1 กรกฎาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงามสัมพันธ์ อปท. สงขลา 5 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) อปท. สระแก้ว 3 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง อปท. ร้อยเอ็ด 27 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง อปท. ร้อยเอ็ด 27 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อปท. เชียงใหม่ 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ อปท. สมุทรสาคร 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี อปท. เพชรบุรี 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา) อปท. สระแก้ว 19 มีนาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน อปท. ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2561
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู