การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

อื่น ๆ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 21 มกราคม 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน กศน. พะเยา 20 มกราคม 2564
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 2 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนบ้านประทาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 ตุลาคม 2563
โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก อปท. อุบลราชธานี 29 กันยายน 2563
โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านหนองม่วง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 23 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 18 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดท่ามะขาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 16 กันยายน 2563
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อปท. เชียงราย 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านละลม อปท. ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านนาซำแซง อปท. เลย 16 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านจำปานวง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านพร้าว พศ. สระแก้ว 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา พศ. บุรีรัมย์ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านวังคูณ พศ. หนองบัวลำภู 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กองแป รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โคกล่ามผดุงวิทย์ พศ. กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 15 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม พศ. ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กทม. กำแพงเพชร 15 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ พศ. กาญจนบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดินโส พศ. กาญจนบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) แม่ฮ่องสอน 14 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านประคอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านนาสร้าง รร.การกุศลของวัด นครปฐม 14 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดราชโอรส กทม. กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2563
1 / 15
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู