การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

อื่น ๆ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ประจวบคีรีขันธ์ 18 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ประจวบคีรีขันธ์ 18 มิถุนายน 2567
โรงเรียนวัดไผ่ตัน กทม. กรุงเทพมหานคร 2 เมษายน 2567
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม รร.วิถีพุทธ(อปท.) ตราด 17 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่าบง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 15 กันยายน 2565
โรงเรียนเอกปัญญา รร. สามัญเอกชน กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2565
โรงเรัยนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) แพร่ 16 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกพระ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 22 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนวัดโคกเมรุ กทม. นครศรีธรรมราช 9 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบ้านโฮ่ง พศ. ลำพูน 5 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนบ้านกองลม รร. สามัญเอกชน เชียงใหม่ 29 มีนาคม 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 15 มีนาคม 2565
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ รร.การกุศลของวัด พิษณุโลก 20 มกราคม 2565
โรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา(แพรววิทยา) รร. สามัญเอกชน นครปฐม 27 ธันวาคม 2564
โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พศ. สตูล 26 ธันวาคม 2564
โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา รร.การกุศลของวัด หนองคาย 20 ธันวาคม 2564
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 พศ. สุรินทร์ 1 ตุลาคม 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี รร. สามัญเอกชน เชียงใหม่ 9 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านป่าหวาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 1 กันยายน 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สังกัดสพป.นครราชสีมาเขต 6 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 4 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ พศ. บึงกาฬ 1 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านอู่โลก รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 15 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนสตรีวรนาถ รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 5 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนบ้านควนปราง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2564
1 / 19
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู