การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่ง ใหว้พระ ขอพร รับศีล ๕  ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู