ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 26 เมษายน 2564

พิธีถวายผ้าพระกฐิน

วันที่ 26 เมษายน 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ทำบุญประจำปี วิทยาลัย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าค่ายพุทธบุตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประจำวันพระ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2562

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2562

โรงเรียนศีล5

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1