ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

วันที่เขียน
24 กุมภาพันธ์ 2564