ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

บรรยายธรรม และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันที่เขียน
17 มกราคม 2562