ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่เขียน
24 มกราคม 2562