ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

พิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูป ประจำวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
วันที่เขียน
26 เมษายน 2564