ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นวันดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ได้ถวายร่วมกันเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดป่ากุฉิธรรมวาส โดยมี คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ชาวบ้านหมู่ 15 และคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 15 ได้เข้าร่วมถวาย และขอขอบคุณ ชมรมกู้ภัยกุดหว้า ทีอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.1238551489653426&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBfD1HkaZ0xP-t0vuE2eTY8w1RVqDXOWeYuIFyMNS8xTYQ160qiY-MZ6o_YetTBk-zJfFYH50YhzGhL93uIQenrPMPQDTas4TCNHhRJbETGAMNhUeTe8S4PSTHVSrHB1rbX472UjNVrG3tyD07tX_yjiFvT8W1JckekVnI3vdy6qmpe1HUaCN0f7DLoh3Uo4opQE8bukvWA9qB9_Hd4Hv9m-caQs9LP6j1AdnjdTp0CniHPyeEvqLkV-kL9YLOxLe1uFQCaLKyoF8dB4vZP28i8iDbJcTOfMpTkDm_q57LmMxKELSCfHMl7y3Y84JlNCMbfMqGgsRoTLKVR1rQF6r9r3dmMagbemR3DLAVc6UmjETSuP6wdp2_VyOL-TWMtc_BpM3ErtK2axu0Sx8ihyqZLbXT9OM3EBMQYZApva_HR49_kJO5jWwSDsgBy_vTLcwWYJy3Vi0xESFyfwk3_&__tn__=-UC-R

วันที่เขียน
17 กุมภาพันธ์ 2563