ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

กิจกรรมประจำวันพระ

กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวันพระ สวดมนต์ สมทานศีล และเจริญสมาธิ ก่อนขึ้นห้องเรียน

วันที่เขียน
25 กรกฎาคม 2562