ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

ทำบุญประจำปี วิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย นำโดย ผู้รับใบอนุญาต ดร.ทิวา แจ้งสุข ผู้อำนวยการ ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข คณะครูและนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตรหารเช้าแด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และร่วมฟังเจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล ในงานทำบุญวิทยาลัยประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่เขียน
18 กุมภาพันธ์ 2563