ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล และโรงเรียนนารายณ์วิทยา  จ.ลพบุรี

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา 2 โรงเรียนเข้าร่วม

วันที่เขียน
14 มกราคม 2562