ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำคุณธรรม

 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดยนางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ที่สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อให้มีการดำเนินงานตามอัตลักษณ์โดยมีผู้เรียนเป็นแกนนำ และนำหลักคุณธรรมไปสร้างเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1-ArUg9BUyyvP4C-N3-ISuqqKyAySaJmI

วันที่เขียน
23 มกราคม 2562