ภาพกิจกรรมสถานศึกษา

พิธีบวงสรวงและเปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม
วันที่เขียน
26 เมษายน 2564