การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
สังกัด: อปท.
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 35
หมู่ที่: 24
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: นาบ่อคำ
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์: 62000
เบอร์โทร 1: 09-9296-5832ต่อ -
เบอร์โทร 2: 08-9271-7594ต่อ -
โทรสาร: ต่อ -
เว็บไซต์: -
อีเมล์: tip.rawi@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2563
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 151 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายสมชาย ศรีสุข
ตราสัญลักษณ์:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 29 มิถุนายน 2564 | เปิดดู: 39 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางอมรรัตน์ สำแดงเดช

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู