การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
สังกัด: พศ.
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 472
หมู่ที่: 1
ตรอก/ซอย: -
ถนน: ถนนยนตรการกำธร
ตำบล/แขวง: ควนโดน
อำเภอ/เขต: ควนโดน
จังหวัด: สตูล
รหัสไปรษณีย์: 91160
เบอร์โทร 1: 07-4795278ต่อ -
เบอร์โทร 2: 07-4740395ต่อ -
โทรสาร: 07-4740395ต่อ -
เว็บไซต์: www.kd.ac.th
อีเมล์: sulaiman885402@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: ๒๕๒๖
จำนวนห้องเรียน: 24 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 39 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 754 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ชื่อผู้อำนวยการ: ุุนายกระจาย หนูคงแก้ว
ตราสัญลักษณ์:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 26 ธันวาคม 2564 | เปิดดู: 327 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นายสุไลมาน เด่นดารา

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู