การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: ุ65
หมู่ที่: 6
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: เขาสามสิบหาบ
อำเภอ/เขต: ท่ามะกา
จังหวัด: กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์: ึ71120
เบอร์โทร 1: 03-4510617ต่อ -
เบอร์โทร 2: 08-1196-4162ต่อ -
โทรสาร: 03-4510672ต่อ -
เว็บไซต์: Krutmp2557@gmail.com
อีเมล์: t_taweesri@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2522
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 18 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 113 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ชื่อผู้อำนวยการ: นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อย (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
ตราสัญลักษณ์:
แผนที่:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดดู: 318 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นายธนภัทร ทวีศรี

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู