การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
สังกัด: รร. สามัญเอกชน
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 119
หมู่ที่: 3
ตรอก/ซอย: 5
ถนน: บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด
ตำบล/แขวง: ตลาดใหญ่
อำเภอ/เขต: ดอยสะเก็ด
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50220
เบอร์โทร 1: 09-5698-3440
เบอร์โทร 2: 09-8284-7586
โทรสาร:
เว็บไซต์:
อีเมล์: 119sumaleekinder@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2538
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 250 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล
ชื่อผู้อำนวยการ: นางสุมาลี สุกันธา
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 9 กันยายน 2564 | เปิดดู: 259 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางจิราพร สุกันธา

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู