การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรัยนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 190
หมู่ที่: 5
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ทุ่งศรี
อำเภอ/เขต: ร้องกวาง
จังหวัด: แพร่
รหัสไปรษณีย์: 54140
เบอร์โทร 1: 09-6034-0014
เบอร์โทร 2: 05-4596566
โทรสาร:
เว็บไซต์: www.atr.ac.th
อีเมล์: Rongkwangschoolkid@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 19 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนห้องเรียน: 14 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 25 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 276 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายอนิรุทธิ์ สมร
ตราสัญลักษณ์:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 16 สิงหาคม 2565 | เปิดดู: 122 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: ดาราทิพย์ สุริยะ

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู