การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านกองลม
สังกัด: รร. สามัญเอกชน
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 291
หมู่ที่: 2
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: เมือแหง
อำเภอ/เขต: เวียงแหง
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50350
เบอร์โทร 1: 09-3131-8529ต่อ ครูนงคราญ
เบอร์โทร 2: 08-1164-5574ต่อ ผอ
โทรสาร:
เว็บไซต์: โรงเรียนบ้อนกองลม
อีเมล์: nongkhrenchai2529@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
จำนวนห้องเรียน: 18 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 23 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 353 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายเพิก พงษ์ไทย
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 29 มีนาคม 2565 | เปิดดู: 263 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวนงคราญ ไชยเรืองศรี

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู