การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 23/6
หมู่ที่: 3
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: เกาะช้าง
อำเภอ/เขต: เกาะช้าง
จังหวัด: ตราด
รหัสไปรษณีย์: 23170
เบอร์โทร 1: 08-0819-7283
เบอร์โทร 2: 09-9865-5628
โทรสาร:
เว็บไซต์: www.kchw.ac.th/
อีเมล์: klongson_tr@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2482
จำนวนห้องเรียน: 16 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 21 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 367 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
ชื่อผู้อำนวยการ: นายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์
ตราสัญลักษณ์:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 17 สิงหาคม 2566 | เปิดดู: 70 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวหนึ่งฤทัย สัมมา

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู