การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 185
หมู่ที่: 15
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
จังหวัด: ชุมพร
รหัสไปรษณีย์: 86140
เบอร์โทร 1: 07-7599402ต่อ -
เบอร์โทร 2: 09-6635-1235ต่อ -
โทรสาร: 07-7599402ต่อ -
เว็บไซต์: www.thairathwitthaya77.com/
อีเมล์: Kru.thairat.77@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2505
จำนวนห้องเรียน: 31 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 50 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 919 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3
ชื่อผู้อำนวยการ: นางเสาวณี เกลี้ยงอักษร
ตราสัญลักษณ์:
แผนที่:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 9 เมษายน 2564 | เปิดดู: 18 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาววราภรณ์ สุดใจ

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู