วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
594
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ปะตง
อำเภอ/เขต
สอยดาว
จังหวัด
จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์
22180
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-9421218
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
03-9421219
โทรสาร
03-9421219
เว็บไซต์
อีเมล์
Technochan594@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
24 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
324 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายพิทักษ์ ผุยทอง
อีเมล์
Technochan594@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0811553583
วันที่สมัคร
28 ธันวาคม 2561
เปิดดู
1090 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายพิทักษ์ ผุยทอง