วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
202
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
-
ถนน
304
ตำบล/แขวง
ลาดตะเคียน
อำเภอ/เขต
กบินทร์บุรี
จังหวัด
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์
25010
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-7625220
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
03-7625224
เว็บไซต์
www.kabinburi.ac.th
อีเมล์
Kabinburi_ac@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
60 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
80 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1980 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวีระ ออมทรัพย์ทวี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายคำพอง โพธิ์ทอง
อีเมล์
khumpong777@gmail.com
ไลน์ ไอดี
lak_cab
วันที่สมัคร
16 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
450 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายคำพอง โพธิ์ทอง