วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
80/90
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สุขุมวิท
ตำบล/แขวง
เสม็ด
อำเภอ/เขต
เมืองชลบุรี
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-8784681 ต่อ 231
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
03-8784681 ต่อ 158
โทรสาร
03-6783313
เว็บไซต์
www.techno-chon.ac.th
อีเมล์
info@techno-chon.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2527
จำนวนห้องเรียน
65 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
116 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
3126 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.วรรณา ตันประภัสร์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา
อีเมล์
wilailuk@techno-chon.ac.th
ไลน์ ไอดี
i.luk
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
561 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา