วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
49
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ริมน้ำ
ตำบล/แขวง
กบินทร์
อำเภอ/เขต
กบินทร์บุรี
จังหวัด
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์
25110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-1781-5965
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.kbvc.ac.th/
อีเมล์
sinlapee@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
นาย
จำนวนห้องเรียน
50 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
300 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
อนันต์ ศิลปี
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
อนันต์ ศิลปี
อีเมล์
sinlapee@gmail.com
ไลน์ ไอดี
ananknowhow
วันที่สมัคร
19 พฤษภาคม 2562
เปิดดู
2086 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
อนันต์ ศิลปี