วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
1/425
หมู่ที่
14
ตรอก/ซอย
7/3
ถนน
จรัลยานนท์
ตำบล/แขวง
บางวัว
อำเภอ/เขต
บางปะกง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์
24130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-8538809
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-0209-9033
โทรสาร
เว็บไซต์
www.bbc-bangpakong.ac.th
อีเมล์
combissbbc@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
900 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวุฒิศักดิ์ รัตนคุปต์
อีเมล์
tamcomed50@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
763 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวุฒิศักดิ์ รัตนคุปต์