การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

        ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  จัดค่ายคุณธรรม สำหรับเยาวชน "ชีวิตวัยใส  เติมใจให้ธรรมะ" โดยให้บริการจัดอบรมทั่วประเทศ
  รายละเอียด https://www.kaiwaisai.com

เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน 511 ครั้ง
เขียนโดย: admin
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู