การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

 
ข้อมูลโดย  :  พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน
 

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน 806 ครั้ง
เขียนโดย: admin
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู