การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรค่ายคุณธรรม มจร.

หลักสูตรค่ายคุณธรรม มจร.

วันที่ 09/10/2563

ขอเสนอหลักสูตรการอบรมนักเรียน พัฒนา่บุคลากร เพื่อหน่วยงานของท่านได้เลือกใช้ ดดยมีพระวิทยากร เดินทางไปอบรมที่หน่วนงาน /สถานศึกษาของท่านได้

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๗ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนที่สังกัดกรุงเพทมหานคร

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

มจร.จัดค่ายคุณธรรม

วันที่ 11/04/2562

มจร.จัดค่ายคุณธรรม สำหรับเยาวชน "ชีวิตวัยใส เติมใจให้ธรรมะ"

1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู