การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ข้อมูลโดย  :  พระมหาวิชาญ   สุวิชาโน

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน 1164 ครั้ง
เขียนโดย: admin
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู